021 284 280 82 shop@olka.ir
طراحی دکوراسیون برای زیبا کردن آشپزخانه‌های کوچک

طراحی دکوراسیون برای زیبا کردن آشپزخانه‌های کوچک

با در نظر داشتن این نکات اساسی در طراحی دکوراسیون برای زیبا کردن آشپزخانه‌های کوچک می‌توان ثابت کرد که اندازه فضایی که در اختیار دارید در زیبایی، راحتی و شیک بودن اهمیتی ندارد. سبک طراحی دکوراسیون هیچ مرزی ندارد. چادری در یک ساحل دوردست، انباری صنعتی خارج از شهر یا...
سبک‌ قدیمی طراحی دکوراسیون بازگشته است

سبک‌ قدیمی طراحی دکوراسیون بازگشته است

طراحان معروف دنیا، خبر از بازگشت سبک قدیمی طراحی دکوراسیون می‌دهند. سال گذشته ، فعالان حوزه طراحی دکوراسیون پیش بینی می کردند که سبک طراحی سنتی و قدیمی در سال ۲۰۱۹ رو به افزایش خواهد بود و به نظر می‌رسد این روند قدرت ماندگاری جدی دارد. نه تنها طراحان برجسته‌ای مانند...